VITRUVIJ IN PRVA KNJIGA O ARHITEKTURI

0
1411
ogledov
Vitruvij Deset knjig o arhitekturi

Starorimski arhitekt in pisec Marcus Vitruvius Pollio ali krajše Vitruvij velja za avtorja prve do danes ohranjene knjige o arhitekturi. Kljub temu, da njegovo delo O arhitekturi ali Deset knjig o arhitekturi predstavlja eno izmed najbolj priljubljenih in cenjenih literarnih del o tej tematiki, je imel Vitruvij pravzaprav zelo malo izkušenj s samim načrtovanjem in gradnjo.

Deset knjig o arhitekturi

Vitruvij je svojo zbirko Deset knjig o arhitekturi zasnoval na lastnem raziskovanju in preučevanju arhitekture stare Grčije. Ni natančno znano, v katerih letih je zbirko napisal, a obstaja več namigov – Vitruvij sebe poimenuje kot starega moža in zbirko posveti cesarju – ki jo uvrščajo v leta okoli začetka našega štetja.

Zbirka je sestavljena iz desetih knjig, v katerih so zapisane modrosti o: urbanizmu in arhitekturi na splošno; gradbenih materialih; gradnji templjev in uporabi grških arhitekturnih elementov; javnih zgradbah; zasebnih zgradbah; okraševanju tal in štukatur; hidravliki; urah, merjenju in astronomiji; ter civilnih in vojaških motorjih.

Zanimivo je, da je avtor v svojih knjigah precej kritičen do arhitekture takratnega Rima in da se celo nekoliko norčuje iz nekaterih takratnih gradbenih projektov.

Vitruvij je navdihnil številne renesančne umetnike

Edino preživelo literarno delo o arhitekturi iz časa antičnih civilizacij je imelo velik vpliv na številne umetnike in arhitekte kasnejših obdobji. Še posebno priljubljeno je bilo med renesančnimi arhitekti in umetniki, ki so se v svojih delih pogosto vračali k antičnim motivom.
Najbolj je avtor vplival na dela Leon Battista Albertija, Leonarda da Vincija in Michelangela. Alberti je po vzori rimske zbirke celo napisal svoje lastno delo O arhitekturi, ki je bilo prvo naslednje večje literarno delo o arhitekturi.

Tri ključne značilnosti dobre arhitekture

Čeprav je Vitruvij v svojem življenju domnevno sodeloval pri zasnovi in gradnje ene same zgradbe, je imel zelo jasno mnenje o tem, kako bi morala arhitektura izgledati in katere lastnosti bi morala imeti. Tako je v knjigi O arhitekturi zapisal tudi, da bi morala imeti vsaka dobra arhitektura naslednje tri značilnosti: vzdržljivost, funkcionalnost in lepoto.

Vzdržljivost pomeni, da bi morala imeti zgradba trdne temelje in bi lahko kljubovati zobu časa. Prav tako bi morala biti funkcionalna in uporabna za ljudi, ki v njej živijo oziroma jo uporabljajo. Ne gre pa zanemariti tudi lepote arhitekture. Vitruvij je menil, da mora biti zgradba zasnovana tako, da razveseli ljudi in izboljša njihovo počutje.

Šest ključnih principov arhitekture

Poleg treh ključnih značilnosti dobre arhitekture, je Vitruvij v svojih knjigah zapisal tudi šest ključnih principov, brez katerih o arhitekturi sploh ne moremo govoriti. To so:

  • red,
  • urejenost ali neurejenost,
  • evritmija,
  • simetrija,
  • dekor in
  • distribucija.

Navdih za slavnega Vitruvijca

V eni od Desetih knjig o arhitekturi je Vitruvij zasnoval svoj lasten princip razumevanja proporcionalnosti. Zapisal je, da je človeška figura glavni izvir proporcionalnosti. Na podlagi njegove skice je stoletja kasneje Leonardo da Vinci narisal slavnega Vitruvijca – model, ki danes služi kot temelj razumevanja simetrije človeškega telesa in tudi celotnega vesolja.

Vitruvijec, Leonardo da vinci
Model Vitruvijca, kot ga je ustvaril Leonardo da Vinci

KOMENTIRAJTE