ARHITEKTURNI ELEMENTI V STAREM EGIPTU

0
815
ogledov
Arhitekturni elementi v starem Egiptu

V starem Egiptu je mogoče najti vse mogoče arhitekturne posebnosti. Hkrati pa je mogoče iz cele zbirke najrazličnejših struktur razbrati tudi številne arhitekturne elemente, ki se med seboj ključno razlikujejo in kažejo na značilnosti individualnih obdobji velike antične civilizacije.

Arhitektura starega Egipta

Egipčanska arhitektura se je razvijala skozi dolga stoletja ter se v tem času tudi precej spreminjala in razvijala. Nobena skrivnost ni, da so stari Egipčani zgradili najrazličnejše arhitekturne presežke, med katerimi brez dvoma izstopajo številni templji in grobnice ter seveda tudi veličastne piramide.

Ni torej čudno, da lahko značilne arhitekturne elemente egipčanske arhitekture srečamo ravno v velikih pogrebnih kompleksih ter v čudovitih templjih. Tako je mogoče posamezne templje ali grobnice razvrstiti v posamezna obdobja že praktično samo s tem, da pogledamo posamezne arhitekturne elemente. V nadaljevanju spoznajte nekatere tipične arhitekturne elemente starega Egipta.

Stebri

Enega izmed najbolj opaznih in značilnih arhitekturnih elementov egipčanske arhitekture so predstavljali stebri. Ti so bili sprva izdelani iz blatne opeke, prav tako kot preostala arhitektura, kasneje pa so jih začeli izdelovati tudi iz kamna. Egipčani so bili graditelji, ki so stebre redno vključevali v svoje arhitekturne presežke.

Zanimivo je, da so se skozi dolga obdobja egipčanske arhitekture razvili zelo različni stili stebrov in zelo različni kapiteli. Največkrat so Egipčani stebre okrasili po celotni dolžini – uporabljali so motive papirusa, stebrov palminih dreves in svežnjev lotosa. Pogosto pa so imeli stebri tudi »človeško« obliko – uprizarjali so faraona ali določeno božanstvo. Pomembno je poudariti še, da so bili stebri tako samostojni, kot del stene, lahko pa so bili uporabljeni zgolj kot relief.

Kapiteli stebri stari Egipt
Kapiteli stebrov starega Egipta; avtor: Karl Richard Lepsius, Wikimedia Commons.

Obeliski

Obeliski so bili en izmed najbolj značilnih arhitekturnih elementov Egipta. Prav stari Egipčani naj bi obeliske postavljali prvi. Značilno je bilo, da so bili obeliski izklesani iz enega samega kamna, običajno rdečega granita. Kvadratna osnova je bila mnogokrat okrašena z napisi hieroglifov (pogosto posvečenim sončnim božanstvom), medtem ko se je na vrhu nahajala piramida iz mešanice zlata in srebra.

V samem Egiptu se je ohranilo kar nekaj obeliskov, vendar pa so bili ti precej pogosto odnešeni iz Egipta in sedaj krasijo zelo različne dele sveta – na primer Pariz, Rim, pa tudi Centralni park v New Yorku.

Egipčanski obelisk Pariz
Najstarejši ohranjeni obelisk; avtor: Neithsabes, Wikimedia Commons.

Venčni zidec

Arhitekturni element, ki je imel v egipčanski arhitekturi pomembno vlogo, a se omenja bolj poredko, je venčni zidec. Gre za element, ki se je običajno nahajal na vrhu zunanjega zidu templjev ali drugih pomembnejših objektov. Sprva, ko so za gradnjo templjev še uporabljali blatno opeko, so bili motivi preprostejši. Ko pa se je uveljavila uporaba kamna, so postali bolj kompleksni – pojavili so se, na primer, motivi kobre in sonca.

Stele

Tudi stele lahko uvrstimo med značilne arhitekturne elemente starega Egipta, čeprav je njihova raznolikost precej manjša kot raznolikost drugih elementov. Stele so bile običajno manjši spomeniki v obliki nekakšnih tablic, na katerih so se nahajali hieroglifni zapisi, ki so zaznamovali poseben dogodek, molitev ali določeno osebo. Znamenit primer je stela, ki se nahaja pred Veliko sfingo.

Stela Velika sfinga
Stela med sprednjimi tacami Velike sfinge se imenuje Sanjska stela; avtor: Chanel Wheeler, Wikimedia Commons.

Stopnišča

Stopnišča so bila od samega začetka egipčanske arhitekture zelo pomemben del vsakodnevne arhitekture (hiš), kot tudi grobnic in templjev. Stopnišča so vodila v posamezne grobnice, imela pa so tudi značilen religiozni pomen, saj so predstavljala izredno pomemben prehod v onostranstvo.

Lažni arhitekturni elementi

Morda se sliši nenavadno, ampak »lažni arhitekturni elementi«, kot so lažna vrata, prehodi in hodniki, so predstavljali zelo pomemben del arhitekture starega Egipta. Njihov namen je bil, da zavedejo roparje ter zle sile, ki bi umrlemu onemogočile prehod v onostranstvo oziroma so služili za nemoten prehod umrlega.

V različnih obdobjih egipčanske arhitekture je bilo zasnovanih več različnih lažnih elementov, med katerimi se običajno najbolj izpostavlja najrazličnejša lažna vrata, saj so bila ta uporabljena najbolj pogosto.

Lažna vrata Egipt
Tipična lažna vrata, ki so bila običajno del grobnic; avtor: Louvres, Wikimedia Commons.

Drugi arhitekturni elementi

Poleg omenjenih arhitekturnih elementov, so Egipčani uporabljali še nekaj drugih značilnih elementov, na primer piramidion (element piramidne oblike, ki je krasil vrh obeliska ali piramide), redko so se pojavljali tudi »nepravi« oboki, ki so bili priljubljeni predvsem v času gradnje iz blatnih opek, zaslediti pa je mogoče tudi konzole.

Zanimiv element so bili tudi piloni – monumentalni vhodi v egipčanske templje, ki so predstavljali veličasten element, ki je pozdravil obiskovalce templja. Ko pride do templjev je vredno omeniti, da so bile pomembnejše ceste in dvorišča templjev tlakovani.

KOMENTIRAJTE